Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme süresince Kaydet.NET İnternet Hizmetleri “Satıcı” olarak bedeli karşılığı mal yada hizmet alacak kişi yada kurum “Müşteri” olarak anılacaktır.

SATICI HİZMETLERİ

Bu belgenin konusu, online başvuru araçlarıyla yada diğer müşteri taraflı bilgi kanallarıyla satın alınmış tüm Satıcı hizmetlerini kapsar. Satıcı, gerekli hallerde hizmetlerinde müşterilerine haber vermeksizin değişiklikler yapma hakkını saklı tutar; bununla birlikte, sunduğu hizmetleri ve hizmetlerden yararlanan müşterilerini, her durumda korumaktan yanadır. Satıcı hizmetlerini satın alacak olan her Müşteri, bu belgede yer alan hizmet sözleşmesi maddelerini, internet üzerinden başvuru yönteminde yer alan “Hizmet Sözleşmesi’ni kabul ediyorum” kutucuğunu işaretleyerek, veya bu sözleşmenin altına tarafların kendi el yazılarıyla İsim Soy isim ve imzalarını atarak kabul etmiş sayılırlar.

GEÇERLİLİK SÜRESİ

Bu sözleşmenin geçerliliği, satın alınan her hizmet süresi başında otomatik olarak yenilenir. Şartların, dolayısıyla sözleşmenin fesih edilmesi, fesih işleminin gerçekleştirilmesinden 15 gün önce tarafların karşılıklı olarak bildirimde bulunması şeklinde mümkün olacaktır. Eğer, herhangi bir bildirim söz konusu değilse, Müşterimizin hizmetlerimizden yararlanacağı bir sonraki hizmet döneminde sözleşme yenilenerek geçerliliğini korumuş olacaktır.

SÖZLEŞMEYİ FESİH ETMEK

Müşterilerimiz 15 gün önceden yazılı olarak yada e-mail yoluyla Satıcı yetkililerine bildirmek koşuluyla sözleşmeyi fesih edebilirler. Müşterilerimizin, yararlandıkları hizmetlerle ilgili sözleşme hükümlerini yerine getirme yükümlülükleri, sözleşmenin sona erme tarihine kadarki süre içinde, geçerliliğini sürdürür ve sözleşme bitiminden sonraki günler için önceden yapılmış ödemeler iade edilir. Eğer müşteriler adına herhangi bir tür donanım (bilgisayar donanımı – hardware) satın alınmış ise, bunlar için hiçbir şekilde geri ödeme yapılmayacaktır. Müşteriler tarafından, Satıcının yetkisi dışında yada yanlışlıkla yapılan sözleşme fesihleri ile ilgili sorumluluk kabul edilmez.

SINIRLAMALAR

Müşterilerimiz, hiçbir şekilde kendilerine sağlanan web alanı, bant genişliği işlemci sınırlarını aşmamak konusunda mutabık kalmalıdırlar. Hizmetler için belirtilmiş olan sınırların müşterilerimiz tarafından herhangi bir şekilde aşılması halinde, Satıcı bu müşterilere sunulan hizmetleri askıya alma hakkını saklı tutmaktadır ve bu tür durumlara sebep olan müşterilerimiz, Satıcıyı yada müşterilerini etkileyebilecek aksaklık ve hizmet devamlılığının yitirilmesi hallerinden doğan zararları tazmin etmekle yükümlüdürler. Satıcı, bu tür aksaklıklara meydan verebilme ihtimali olan hizmet sınırlaması ihlallerini gerçekleştiren müşterilerine her şekilde uyarıda bulunacaktır. Satıcı, web alanı kullanımı, bant genişliği gibi ölçülebilir hizmetlerin izin verilen sınırlarının müşterileri tarafından aşılması durumunda, bu müşterilerinden ek ödeme talep edebilir.

ÜCRETLER

Müşterilerimiz, satıcının zorunlu olarak yinelenmesi gereken hizmetler ve tek seferlik sunulan hizmetler şeklinde tanımladığı hizmetler için, yararlandıkları hizmetin türüne göre yinelenen yada tek seferlik ödemeler yapmayı kabul ederler. Müşterilerimiz, satıcının kendi inisiyatifi ile ücretlerde değişiklik yapabileceğini kabul ederler. Satıcı yinelenen yada tek seferlik hizmetler için belirlenen yeni ödeme miktarını müşterilerine bildirerek, hesaplarında bir sonraki ödeme döneminden itibaren uygulamaya başlar. Satıcı dövizde meydana gelebilecek kur farklılığını yansıtma ve aradaki kur farkını talep etme hakkını saklı tutar.

UYGUN KULLANIM

Müşterilerimiz, satıcı hizmetlerinin uygun kullanımını tanımlayan buradaki şartları kabul ederler. Belirtilen şartların herhangi bir şekilde ihlali halinde, satıcı, müşteri hesabının iptal edilmesinden, yetkililere haber verilerek yasal yaptırımların uygulanmasını sağlamaya kadar varabilecek şekilde hareket edecektir. Satıcı, ön ödeme yapıldığı halde hesap iptali sebebiyle kullanımına son verilmiş hizmetler için müşterilerine kullanılmayan zaman için geri ödeme yapacaktır. Yalnız geri ödeme yapılamayacak durumlar satıcının hizmetleri arasında bulunan Domain (alan adı), SSL Sertifikaları ve Kiralık Sunucuların ücretleridir. Müşterilerimiz, uygun kullanım şartlarını ihlal etmeleri halinde, satıcının haber vermeksizin hesaplarını iptal edebileceğini kabul ederler.

TAZMİNAT ÖDEMESİ

Müşterilerimiz, satıcıya, tüm hak sahiplerine, çalışanlarına ve üyelerine, ortaya çıkabilecek satıcı hizmetlerinin kötüye kullanımı durumlarında ulusal, uluslararası yada yerel kanunlar çerçevesinde tazminat ödemeyi kabul ederler. Aynı zamanda müşterilerimiz, ödenecek bu tazminatın herhangi üçüncü dereceden kullanıcıların yada diğer müşterilerimizin manevi, yasal, telif hakları, mali yada herhangi diğer alanlardaki zararlarını kapsadığını kabul ederler.

YASAL ÖDEMELER

Bu hizmet sözleşmesinin ihlali ile ortaya çıkabilecek herhangi bir yasal durum halinde, müşterilerimiz, yasal işlemler gereği mahkeme giderleri ve avukat ücretleri gibi yasal ödemelerin söz konusu olması durumunda, bu tip ödemeleri yapmayı kabul ederler.

OLAĞANÜSTÜ KOŞULLAR SEBEBİYLE ORTAYA ÇIKABİLECEK HİZMET AKSAMALARI

Müşterilerimiz, satıcının kontrolü dışında gelişebilecek terör olayları, depremler, yangınlar, hack(saldırı) ve benzeri olağanüstü durumlarda uğrayabileceği zararlar sonucunda meydana gelebilecek hizmet aksamalarını önceden kabul etmiş sayılırlar. Satıcı, müşterilerinin bu gibi zararlardan etkilenmemeleri için, imkanları dahilinde mümkün olan tüm tedbirleri almaktadır.

ÖZEL BİLGİLER

Hem müşterilerimiz, hem de satıcı, karşılıklı olarak taraflara ait özel bilgileri faturalandırma, posta gönderimi, hesap işlemleri gibi rutin ve zorunlu işlemleri yerine getirmek dışında kalan amaçlar için kullanmayacakları konusunda mutabıktırlar. Her iki taraf da bu tür bilgilerin hiçbir şekilde üçüncü şahıslara satılmayacağı yada ulaştırılmayacağı konusunda hemfikirdir.

GÖNDERİLEN İSTEM DIŞI E-MAİL MESAJLARI

Müşterilerimiz, üçüncü şahıslara yada satıcıya istem dışı (SPAM) e-mail mesajları göndermeyeceklerini kabul ederler. Bu şartın ihlali durumunda müşterilerimiz, satıcıya, satıcı hak sahiplerine, satıcı müşterilerine ve ortaklarına yasal ve/veya manevi tazminat ödemekle yükümlüdürler.

GELEN İSTEM DIŞI E-MAİL MESAJLARI

Kaydet.NET İnternet Hizmetleri, müşterilerine asla istem dışı (SPAM) e-mail mesajları göndermeyecek ve mümkün olan her şekilde müşterilerini üçüncü şahıslardan gelebilecek olan istem dışı (SPAM) e-mail mesajlarından koruyacaktır. Buna rağmen, müşterilerimiz kabul etmelidir ki, internet ortamının yapısı gereğince tüm istem dışı (SPAM) e-mail mesajlarının engellenmesi mümkün değildir ve kabul edilebilir seviyeye indirgenmiş halde de olsa istem dışı (SPAM) e-mail mesajlarıyla karşılaşabilirler.

Not: Hizmet sözleşmemiz sunmuş olduğumuz hizmetlere göre zaman içinde güncellenmektedir. Belirli aralıklarla Hizmet Sözleşmemizi gözden geçirmeniz menfaatiniz icabıdır.